top of page
IMG_20190424_164600.jpg

A2 KATEGORIJA

posjedujete B kategoriju

525 EUR 

- u cijeni 15 sati vožnje

- 35 EUR naknada za korištenje vozila na ispitu UV-a (16. sat)

Ispit vožnje A2 kat. :27,21 EUR

Untitled-2.png
IMG_20190428_144525.jpg

A2 KATEGORIJA
posjedujete B kategoriju + AM

350 EUR 

- u cijeni 10 sati vožnje

- 35 EUR naknada za korištenje vozila na ispitu UV-a (11. sat)

Ispit vožnje A2 kat. :27,21EUR

Untitled-2.png
IMG_20190424_164550.jpg

A2 KATEGORIJA 
posjedujete B kategoriju + A1

245 EUR 

- u cijeni 7 sati vožnje

- 35 EUR  naknada za korištenje vozila na ispitu UV-a (8. sat)

Ispit vožnje A2 kat. :27,21EUR

Untitled-2.png
bottom of page