top of page

B Kategorija

U osposobljavanje se može uključiti osoba koja ispunjava propisane uvjete i ako je:

 

  • pribavila uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom B kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove

  • nije mlađa od 17,5 godina,

  • možete samostalno rješavati ispitne testove

 

Početak osposobljavanja

Osposobljavanje počinje početkom nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

Nastava se izvodi u trajanju od najmanje 30 nastavnih sati po 45 minuta (blok sat 90 minuta). Dnevno mogu biti najviše 3 nastavna sata.U jednoj obrazovnoj grupi može biti najviše 30 kandidata.Pohađanje nastave je obavezno.

 

Ako posjedujete A1,A2, A, F, G ili AM, kategoriju vozila tada morate slušati nastavu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila 4 sata, a nastavu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom 30 sati.

 

Praktično osposobljavanje

Po položenom teorijskom ispitu autoškola kandidatu određuje instruktora vožnje za nastavu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Nastava iz navedonog nastavnog predmeta u fondu od 35 sati je obvezna.Prvih 5 sati praktične nastave izvodi se individualno u trajanju od 45 minuta, najviše 2 sata dnevno, osim provedbe nastave na autocesti ili na cesti izvan naselja, koja može trajati 3 sata.Za vrijeme nastave u vozilu osim kandidata koji se osposobljava i instruktora vožnje mogu biti do najviše tri kandidata.

 

Oposobljavanje iz Prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći

Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći provodi Hrvatski crveni križ.Nastava iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći započinje nakon započete nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila .Nastava iz Prve pomoći provodi se u prostorjama autoškole.

ZA VIŠE INFORMACIJA SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE

CJENIK

bottom of page