IMG_20190502_125730.jpg

A1 KATEGORIJA

ne posjedujete kategoriju

5.050,00 kn;

- u cijeni tečaj teorije i 20 sati vožnje

- 200,00 kn naknada za korištenje vozila na ispitu UV-a (21. sat)

Tečaj prve pomoći : 550 kn

Ispit teorije : 147,50 kn

Ispit vožnje A1 kat. : 205,00 kn

Ispit prve pomoći: 118,75 kn

Untitled-2.png
IMG_20190502_125730.jpg

A1 KATEGORIJA

posjedujete AM kategoriju

2.140,00 kn;

- u cijeni tečaj teorije 4 sata i  10 sati vožnje

- 200,00 kn naknada za korištenje vozila na ispitu UV-a (11. sat)

Ispit teorije : 147,50 kn

Ispit vožnje A1 kat. : 205,00 kn

Untitled-2.png
IMG_20190502_125724.jpg

A1 KATEGORIJA

posjedujete B kategoriju

1.400,00 kn;

- u cijeni 7 sati vožnje

- 200,00 kn naknada za korištenje vozila na ispitu UV-a (16. sat)

Ispit vožnje A1 kat. : 205,00 kn

Untitled-2.png