top of page
am (6).jpg

AM KATEGORIJA

ne posjedujete kategoriju

600 EUR/4.520,00 kn;

- u cijeni tečaj teorije i 15 sati vožnje

- 30 EUR / 226,00 kn naknada za korištenje vozila na ispitu UV-a (16. sat)

Tečaj prve pomoći :72,99 EUR/ 550 kn

Ispit teorije : 19,58 EUR/ 147,50 kn

Ispit vožnje AM kat. : 27,21 EUR /205 kn

Ispit prve pomoći: 15,76 EUR/118,75 kn

Untitled-2.png
bottom of page