top of page

Periodička izobrazba vozača

Periodička izobrazba vozača sastoji se od obuke kojom se osobama koje

imaju svjedodžbu o srednjoj stručnoj spremi za Vozača motornog vozila ili

svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama ili vozačima

koji su oslobođeni obveze stjecanja početne kvalifikacije osigurava dopuna

znanja potrebnih za njihov rad, posebno glede sigurnosti u cestovnom

prometu i racionalizacije potrošnje goriva.
Po završetku obuke vozačima se izdaje Potvrda o provedenoj periodičkoj

izobrazbi vozača.

Periodičku izobrazbu moraju proći:

a) vozači koji posjeduju svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o početnim

kvalifikacijama svakih pet godina nakon izdavanja svjedodžbe o stručnoj

osposobljenosti o početnim kvalifikacijama,

b) vozači koji posjeduju kategorije D1, D1E, D ili DE do 10.09.2015. i koji

posjedujukategorije C1, C1E, C ili CE do 10.09.2016. te nakon toga roka

svakih pet godina,

c) vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u

zanimanju vozač, izdanu do 1. srpnja 2013. godine, u roku pet godina od

dana izdavanja svjedodžbe.

Vozači koji imaju svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o početnim

kvalifikacijama,te vozači koji su oslobođeni obveze početne kvalifikacije i

vozači koji imaju svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o periodičkoj

izobrazbi, a koji su dulje od pet godina prestali obavljati poslove vozača,

prije početka ponovnog obavljanja poslova vozača, dužni su proći periodičku

izobrazbu.

Zebra-Rotator002.jpg
ZA VIŠE INFORMACIJA SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE

Poruka poslana

bottom of page