top of page
IMG_20190425_183149.jpg

A KATEGORIJA

posjedujete B kategoriju

525,00 EUR 

- u cijeni 15 sati vožnje

- 35 EUR kn naknada za korištenje vozila na ispitu UV-a (16. sat)

Ispit vožnje A kat. : 27,21EUR /205 kn

Untitled-2.png
IMG_20190425_183149.jpg

A KATEGORIJA
posjedujete B kategoriju + A1 kategoriju

245 EUR 

- u cijeni 7 sati vožnje

- 35 EUR naknada za korištenje vozila na ispitu UV-a (8. sat)

Ispit vožnje A kat. : 27,21EUR 

Untitled-2.png
IMG_20190425_183149.jpg

A KATEGORIJA
posjedujete B kategoriju + A2 kategoriju

175EUR 

- u cijeni 5 sati vožnje

- 35 EUR  naknada za korištenje vozila na ispitu UV-a (6. sat)

Ispit vožnje A kat. : 27,21EUR 

Untitled-2.png
bottom of page